Als therapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) met als registratienummer 643.20.A.

Als Jeugd- en gezinsprofessional ben ik geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) onder registratienummer 140012592.

De praktijk is met de naam Praktijk Van Rhijn geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 94106359 en de praktijk AGB-code is 94065137.

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Praktijk Van Rhijn geregistreerd met het KvK nummer: 73325678.

Mocht u ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging. Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG. 

Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 200396R.