Samengestelde gezinnen – Gezinsleven voor gevorderden
De motivatie om samengestelde gezinnen te begeleiden komt voort uit mijn eigen ervaring binnen het samengestelde gezin. Meer dan veertien jaar geleden gingen mijn man ik samenwonen met ‘onze’ vier kinderen. Zeven jaar later kwam daar nog een kindje bij. De uitdagingen en dilemma’s waar samengestelde gezinnen mee te maken hebben zijn heel anders dan binnen een kerngezin.

Praktijk Van Rhijn biedt verschillende vormen van begeleiding aan samengestelde gezinnen:

Kind- en jeugdtherapie
Voorbeelden van hulpvragen:

 • Onverwerkte rouw van de scheiding wanneer duidelijk is dat ouders niet meer terug zullen keren naar het kerngezin
 • Loyaliteitsconflicten en aanpassingsproblemen
 • De eigen plek vinden binnen dit nieuwe gezin
 • Moeite met het accepteren van de nieuwe ouder, stiefbroer/zus

Relatietherapie gericht op gedeeld ouderschap
Voorbeelden van hulpvragen:

 • Acceptatie stiefkinderen
 • Rol van de stiefouder en ruimte voor de stiefouder
 • Relatie met de ex-partner(s)
 • Hoe voeden we gezamenlijk op?

Gezinstherapie
Voorbeelden van hulpvragen:

 • Wij willen graag meer harmonie in het gezin
 • Wij willen dat ieder lid van het gezin tevreden is met zijn/haar plek binnen het nieuwe systeem
 • Wij willen op zoek gaan naar overeenkomsten en leren om verschillen te accepteren
 • Wij zijn op zoek naar een eigen identiteit van het nieuwe gezin

Stiefmoeder-ontmoetingen
Het stiefmoederschap biedt veel uitdagingen. En niet iedereen begrijpt hoe het is en hoe het voelt om stiefmoeder te zijn. Vandaar dat er juist voor stiefmoeders behoefte kan zijn om ervaringen te delen. Gezamenlijk wordt gesproken en nagedacht over de verschillende uitdagingen van het samengestelde gezin.

Voorbeelden van thema’s die aan bod komen:

 • Loyaliteitsconflicten
 • Schuldgevoelens
 • De rol van stiefouder
 • Omgaan met de ex-partner(s)